Địa chỉ: Mầm non Liên chung
 03/09/19  Hoạt động & Sự kiện  131
Nhân dịp kỷ niệm 74 năm Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2019), 50 năm di chúc chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 ngày Bác mất. Sáng nay 02/9/2019, các đồng chí Đảng viên trường MN Liên Chung tổ chức dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại trường.